Sennik chist v zduh

Той иска здраве и благополучие, както и човешкото представяне сериозно от мястото и средата, в която прекарва свободното си време и си отива. Следователно важен елемент е, че характеристиката и хигиената на вдишания въздух в работните полета отговарят на дадените разпоредби и норми. Развитието на различни индустрии допринася за увеличаването и изискванията, които са свързани с околната среда, доверието и здравето на работното място. Тези фактори изглеждат като факта, че търсенето на "чист въздух" ще бъде от първостепенно значение, когато и в перспективата.

За да осигурите добра вентилация на работните станции сега във фазите на етапа на избор на съответното устройство, трябва да извършите съответните анализи, изчисления и дизайнерски книги, за да внедрите подходящата вентилационна система. Проектиране на системи за изсмукване на прах, за да & nbsp; проектиране на системи за събиране на прах за голямо предприятие. Най-важният етап от проектантската работа е оценката на специфичната скорост на въздуха в помещението, където се търси замърсяване, по такъв начин, че да се осигури правилното задържане на прахови частици или газ при източника на замърсяване. Най-важното е, че има повече за осигуряване на достатъчни дози въздушни промени в съоръжението в съответствие със санитарните изисквания. Друг огромен проблем сред много дизайнери е въвеждането на скоростта на въздуха в тръбопроводите по такъв начин, че да не приемат замърсяване във вентилационните канали, а от друга страна да намалят до минимум шума и съпротивлението на потока. Което отчита пълната представа за условията, водещи в офиса по време на живота на системата. Добре съчетаните системни компоненти без огромен размер също могат да действат за ограничаване на оперативните разходи. Всички институции и стилове на филтриране и вентилация са организирани според точно определени стандарти, от теоретични основи и санитарни изисквания до опит на специалисти. Всяка задача от страна на потребителя трябва да се третира & nbsp; поотделно. Компаниите разработват и предоставят няколко концепции за възможността за намаляване на работните места, от икономически до екологични.